Samarbejdsråd

Samarbejdsrådet består af 3 forældrerepræsentanter, 2 fra personalet og lederen (sekretær). Forældrerepræsentanterne vælges for et børnehaveår ad gangen ved et møde i børnehaven. Navnene på disse repræsentanter og informationer om samarbejdsrådets møder (som er åbne for alle). Samarbejdsrådets opgave er bl.a. at drøfte og fastsætte principper for børnehaven virksomhed. Det er muligt som forældre at henvende sig direkte til forældrerepræsentanten i samarbejdsrådet.

Bemærk: Da møderne foregår på dansk, er det meget vigtigt, at forældrene som vælges i rådet kan forstå og bruge sproget.

Brug samarbejdsrådet!

  • ris og ros
  • nye tanker og ideer til brug i børnehavens dagligdag
  • forslag til arrangementer

Samarbejdsrådet for børnehaveåret 2013/2014

Formand: Christina Hartenstein
1. repræsentant: Peter Martens
2. repræsentant: Anna Gärtner
1. suppleant: Ilona Wolff
2. suppleant: Runa Homrighausen

Fra personalet:

Pædagog: Diana Zimmermann
Medhjælper: Randi Staack
Leder: Brigitte Jessen

Læk Børnehaves evaluerede læreplan blev godkendt af det nye samarbejdsråd.